MASZ PYTANIA ? 
 ZADZWOŃ: 509 208 845 
 Polityka prywatności serwisu CzesioEnergyDrink.pl 
 
Obowiązuje od maja 2018
 
Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że w Serwisie, którego właścicielem jest Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

 
Definicje
 
Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda z siedzibą w Płochocinie 05-860, ul. Urocza 15 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 118-148-20-54, REGON: 016141509 dalej zwanym  ADMINISTRATOREM DANYCH - wszystkie dane teleadresowe znajdziesz tu

 

Serwis CzesioEnergyDrink.pl nie prowadzi rejestracji kont w serwisie dla np. dystrybucji czy innych osób. Treść serwisu jest różnorodna, przedstawiająca nasze produkty jak i ciekawostki z promocji marki z wielu wydarzeń z przekroju lat. 

 

Jedyną drogą przekazania nam swoich dowolnych danych (imię, adres zwrotny, ewentualny numer kontaktowy dla pilnych odpowiedzi) osobowych jest kontakt w formularzu e-mail. Klient powierza nam swoje nie pełne dane osobowe i jest to kwestia zaufania do nas, które w naszej firmie jest pierwszorzędną wartością!

 
A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 
1. Korzystanie z Serwisu CzesioEnergyDrink.pl
Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik, Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych.
 
Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
- analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość Serwisu i dostosowywać łatwość jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
- wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
- marketingowych Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalności Serwisu oraz o ofertach promocyjnych,
 
2. Formularze kontaktowe
Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi ;
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.

 
B. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE
 
Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu (linki widoczne w serwisie), w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda polegający na promowaniu własnej marki.

 
C. ODBIORCY DANYCH

 

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda oraz organów administracji państwowej.

 

1. Dostawcy usług dla Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda
W związku z zapytaniami przez formularz kontaktowy Twoje Dane Osobowe będą / mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za realizację technik serwerowych na której jest nasz serwis, a jest to podmiot świadczący usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych (serwer i baza danych na serwerach Home.pl SA Szczecin z którym mamy Umowę Powierzenia / w tym przypadku Twoje dane są niejawnie).

 
Nie ujawniamy żadnych danych osobowych innym podmiotom lub osobom nie związanych z realizacją zamówień i usług. Wszystkie kontakty adresowe i teleadresowe są zamieszczane na dokumentach sprzedaży (faktura VAT), które sporządza właściciel firmy Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda. Kopie elektroniczne danych są zachowane wyłącznie w komputerze firmowym w programach obsługi (korespondencja  przez MS Outlook) niezbędne dla kontroli. 

 
2. Organy administracji państwowej
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 
D. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
 
1. Przysługują Ci następujące prawa:
- dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, (w przypadku jakbyśmy prowadzili sklep online, jest w planach)
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
W przypadku danych, które podałeś dobrowolnie, możesz je w każdej chwili usunąć, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres admin@czesioenergydrink.pl
 
2. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 
E. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś w formularzu kontaktowym. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług , jak i w celach marketingowych. Dodatkowo będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

 
F. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda (odbierających pocztę e-mail).

 
Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe, gdyż również muszą dostosować się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 
G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda z siedzibą w Płochocinie kod poczty 05-860, ul. Urocza 15 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 118-148-20-54, REGON: 016141509  
Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: admin@czesioenergydrink.pl 
 
 
H. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.
 
 
I. PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis CzesioEnergyDrink.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

 
Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).

 
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza wideo) na czas trwania sesji;
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

 
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
- blokowania lub usuwania cookies.
 
Gdzie szukać pomocy?

 
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Opera
- inna przeglądarka, której używasz

 Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

 
Informacje dodatkowe dla Ciebie
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu swojej przeglądarki internetowej.
 
 
Drobne, dobre rady wujka Czesia!

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że: gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisu CzesioEnergyDrink.pl, do których masz dostęp, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć; dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i technicznie właściciel strony jeśli jest możliwość tworzenia kont (CzesioEnergyDrink.pl nie prowadzi rejestru kont np. dla dystrybucji / klientów na czas nieokreślony, realizujemy świadczenia handlowe na miejscu w Płochocinie tylko na wyłączne życzenie zainteresowanego).

 

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim; zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.

 
 Jeśli wszystko akceptujesz kliknij "Rozumiem" [ZAMKNIJ] - dolny lewy róg na stronie głównej! 

DANE FIRMY:

Telefon:

509 208 845 od 8.00 ~ 19.00

E-mail:

biuro@holdateam.pl 

Adres:

ul. Urocza 15, 05-860 Płochocin

Strona działa od marca 2018 © by Hołda Team - CzesioEnergyDrink.pl All Rights Reserved - Projekt Strony / Admin: Arkadiusz Szymanek 

Suma odwiedzin [262102] Odwiedzono dziś [70]